1. Tên chương trình: “NHẬN MẪU THỬ SẢN PHẨM TÃ DÁN BOBBY- RÃNH THẤM KIM CƯƠNG” (sau đây gọi tắt là “Chương trình”).
 2. Đơn vị tổ chức: Nhãn hàng Bobby của tập đoàn Diana Unicharm (Sau đây gọi tắt là “Ban Tổ Chức”).
 3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
 4. Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu cho khách hàng dùng thử không phải trả tiền khi tham gia Chương trình tại website www.bobbyranhthamkimcuong.vn.
 5. Thời gian và số lượng khuyến mại:
  • Thời gian: Từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 16/06/2019 hoặc đến khi hết hàng hóa dùng để khuyến mại.
  • Số lượng: 2.000 mẫu thử
 6. Hàng hóa dùng để khuyến mại: 2.000 mẫu thử, mỗi mẫu thử là 01 (một) bộ gồm 05 (năm) miếng tã size M, kèm theo tờ rơi (leaflet) của nhãn hàng Bobby.
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại):
  • Mọi công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang cư trú trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, có con trong độ tuổi từ 0 – 18 tháng tuổi, truy cập vào website www.bobbyranhthamkimcuong.vn và tham gia Chương trình (sau đây gọi chung là Người tham gia).
  • Nhân viên của Tập đoàn Diana Unicharm, công ty đối tác truyền thông và các thành viên thuộc Ban Quản Trị website không được tham gia Chương trình này.
 8. Cơ cấu giải thưởng: Theo quy định tại mục 6 của Thông báo này.
 9. Tổng giá trị hàng hoá dùng để khuyến mại: 2.000 mẫu thử trị giá: 60,000,000 VNĐ.
 10. Nội dung chi tiết chương trình:
  • Bước 1: Người tham gia truy cập vào website www.bobbyranhthamkimcuong.vn của nhãn hàng để tham gia Chương trình.
  • Bước 2: Người tham gia hoàn tất phần đăng ký thông tin cá nhân nhận mẫu thử theo yêu cầu của Ban Tổ Chức (BTC) bao gồm:
   • Họ và tên người đăng ký:
   • Địa chỉ người đăng ký (ghi đầy đủ số nhà, ngõ/ngách, đường/phố, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
   • Số điện thoại chính chủ của người đăng ký:
   • Tuổi của bé (tháng):
   • Thương hiệu tã bé đang sử dụng:
   • Loại tã bé đang sử dụng:
   • Kích cỡ tã bé đang sử dụng:
 11. Cách thức công bố danh sách nhận mẫu thử: Sau khi kiểm duyệt thông tin và xác nhận người tham gia đăng ký đáp ứng đúng quy định của Chương trình, Ban Tổ Chức sẽ liên hệ với người tham gia qua số điện thoại của chương trình hoặc gửi mã (code) xác nhận thông qua số điện thoại đã đăng ký và gửi trực tiếp mẫu thử đến địa chỉ đã đăng ký.
 12. Hình thức giao mẫu thử:
  • Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi mã xác nhận thành công vào điện thoại cho Người tham gia đăng ký nhận mẫu thử, Ban Tổ Chức sẽ gửi mẫu thử đến địa chỉ Người tham gia đã đăng ký.
  • Người tham gia đăng ký nhận mẫu thử thành công cần cung cấp mã (code) xác nhận để đối chiếu với nhân viên giao hàng khi nhận mẫu thử.
  • Trong trường hợp, nhân viên giao mẫu thử không thể liên hệ với Người tham gia 3 lần khi đến địa chỉ Người tham gia đã đăng ký, mẫu thử sẽ được thu hồi và tặng cho Người tham gia khác hợp lệ.
 13. Các quy định khác:
  • Người tham gia cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ của chương trình, đồng ý và tuân theo quy định khi tham gia chương trình.
  • Mỗi Người tham gia tương ứng với 1 số điện thoại hợp lệ và 1 địa chỉ hợp lệ chỉ được nhận mẫu thử 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Nếu phát hiện Người tham gia gian lận hoặc có dấu hiệu gian lận, Ban Tổ Chức có quyền hủy kết quả đăng ký nhận mẫu thử của Người tham gia đó mà không cần thông báo trước.
  • Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc mẫu thử bị thất lạc do thông tin Người tham gia cung cấp không chính xác, thiếu hoặc sai thông tin hoặc không liên lạc được với người tham gia khi nhân viên giao mẫu thử đến giao hàng.
  • Mẫu thử chỉ được nhận bằng hiện vật, không được quy đổi thành tiền mặt.
  • Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, khủng bố tấn công máy chủ làm thất thoát dữ liệu đăng ký của Người tham gia, BTC sẽ giữ quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình và thông báo với Người tham gia trong thời gian sớm nhất.
  • Ban Tổ Chức có quyền thay đổi, bổ sung, chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ nội dung của Thể lệ này, bao gồm huỷ bỏ, chấm dứt, hoãn chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình bằng cách cập nhật thể lệ trên website www.bobbyranhthamkimcuong.vn và thông báo công khai cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu Pháp luật có quy định) mà không cần thông báo cho từng Người tham gia. Tuy nhiên, nội dung được thay đổi sẽ không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của Người tham gia.
  • Cho mục đích của Chương trình, BTC được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, mã hoá và/hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân tại Mục 10 cho các công ty trong cùng tập đoàn và/hoặc các bên thứ ba (Bên Thứ Ba) do BTC chỉ định và khi được BTC cho phép, Bên Thứ Ba được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và/hoặc mã hoá Thông tin cá nhân do BTC chia sẻ.
  • Ban Tổ Chức có quyền thay đổi, bổ sung, chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ nội dung của Thể lệ này, bao gồm huỷ bỏ, chấm dứt, hoãn chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình bằng cách cập nhật thể lệ trên website của Bobby và thông báo công khai cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu Pháp luật có quy định) mà không cần thông báo cho từng Người tham gia. Tuy nhiên, nội dung được thay đổi sẽ không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của Người tham gia.
  • Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp.
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số hotline 1900 585896 hoặc email: cskh@unicharm.com, Facebook: https://www.facebook.com/BobbyVietnam/.